Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
Ladislav Mňačko

spisovateľ, prozaik, autor literatúry faktu, novinár-publicista, dramatik

* 28.1.1919 Valašské Klobouky
† 24.2.1994 Bratislava
 
 
Životopis
 
Detstvo a mladosť prežil vo Vrútkach a v Martine. Roku 1939 sa vyučil za drogistu v Martine. Počas vojny bol uväznený v koncentračnom tábore. Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti povojnovej žurnalistiky a literatúry. Jeho silnou stránkou bola horúca aktuálnosť zvolenej témy, najmä z hľadiska jej sociálnych a morálnych aspektov. Prinášal neprikrášlené životné fakty, nepodplatný pohľad na utajované súvislosti. Otvoril etapu úporného pokusu o pravdu. Životný postoj a bažiaca povaha reportéra po nových poznatkoch mu umožňovali prenikať pod povrch javov a obnažovať skryté väzby negatívnych javov v spoločnosti. Písal najmä cestopisné a politické reportáže a črty z domova a zo zahraničia, tiež eseje. V roku 1939 sa neúspešne pokúsil o útek do Sovietskeho zväzu. O rok neskôr ho za prekročenie nemecko-holandských hraníc väznili v koncentračnom tábore. V roku 1944 sa mu podarilo utiecť a vrátil sa domov. Stal sa partizánom na Valašsku. V roku 1967 bol za svoj nekompromisný politický postoj (proti podporovaniu arabskej politiky voči Izraelu) zbavený československého štátneho občianstva a musel ostať v zahraničí. Vrátil sa v roku 1968, ale na protest proti okupácii ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy opäť odišiel do emigrácie. Žil v Izraeli, Taliansku a Eisenstadte v Rakúsku. Na Slovensko sa vrátil po novembri roku 1989 už ako rakúsky občan. Žil striedavo v Prahe a Stupave, kde začal písať svoje pamäti. Tie však nedopísal. Viaceré jeho knihy vyšli v zahraničí.

Pôsobenie
1945 – 48 redaktor, Rudé právo
1948 – 53 novinár, Pravda
1954 publicista z povolania, spravodajca vo viacerých krajinách Európy a Ázie
od februára do júna 1956 šéfredaktor Kultúrneho života
 
Tvorba
 
Literárne diela
1950 Piesne ingotov
1952 Mosty na východ
1954 Bubny a činely
1957 Marxova ulica
1959 Smrť sa volá Engelchen (najvýznamnejšie dielo, preložené do 15 jazykov)
1962 Kde končia prašné cesty
1963 Oneskorené reportáže
1965 Dlhá biela prerušovaná čiara
1967 Ako chutí moc
1968 Agresori
1970 Siedma noc
1972 Súdruh Münchhausen

Reportáže
1954 Dobrodružstvo vo Vietname
1958 Ďaleko je do Whampoa
1961 Ja, Adolf Eichman
1965 Rozprával ten kapitán
1966 Nočný rozhovor

Prozaické diela
Jeden prežije
Slávnostný prejav
Gigant a i.
 
 
 
© Spracované s použitím stránok www.osobnosti.sk, www.orangeportal.sk, http://encyklopedia.sme.sk
 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR