1
     

 

 

 

Riadenie úverového portfólia

 

 

Konzultácie, kontakt

 

 

 

 

 

Obsah prednášok, resp. cvičení

 

Literatúra

 

Výsledky skúšobného testu  

                           

 

                    

 


                   

1