Júl - August   2014  

 

 

 

Regionálne a hospodárske krízy v historickom kontexte   

Európa efektívne využívajúca zdroje   

K hodnoteniu bonity retailového klienta   

Karol Marx nielen ekonóm, ale aj novinár   

Seriál : Odchýlky od racionality pri investovaní   

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
 
Dominik Skutecký
tvorca žánrovej maľby

* 14.2.1849 Gajary
† 13.3.1921 Banská Bystrica
 
Vzdelanie
 
1865-1866 prípravná maliarska škola viedenskej akadémie.
1866-1867 Akadémia výtvarných umení vo Viedni (prof. K. Würzinger,
E. Enghert, K. Blass).
1867-1970 študijný pobyt v Benátkach v škole historického maliarstva
prof. P. Molmentiho
 
Životopis
 
Niekoľko rokov strávil v Taliansku. Bol veľmi nadaný a vo výtvarnom umení sa prejavoval vysoko kultúrne. Od benátskeho štýlu prešiel k oslave jednoduchého slovenského človeka. Po štúdiách a pobyte v zahraničí tvoril v Banskej Bystrici. Spoluzakladateľ sociálno-kritického žánru v slovenskom výtvarnom umení. Zaslúžil sa o založenie Spolku slovenských umelcov a Jednoty výtvarných umelcov Slovenska. V závere svojej tvorby sa zameral na zobrazenie prostredia pracujúcich.
 
Tvorba
 
Trh v Banskej Bystrici
Kováčska dielňa na Starých horách
Pekné nadelenie
Dáma s holubmi
Vykúvanie kotlov
Zámok z karát
 

 
 

 Odborný mesačník For Fin          www.forfin.sk          Ďalšie číslo vyjde 19.septembra          Vydavateľstvo FIN STAR