Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     
 
 
 
 
 
17.februára
 
 
 
 
 
1600 - v Ríme upálili talianskeho renesančného mysliteľa, filozofa, prívrženca Kopernikovej teórie Giordana Bruna. Ako panteista a podporovateľ moderných prírodovedných teórií sa dostal do konfliktu s oficiálnym učením katolíckej cirkvi a bol odsúdený inkvizíciou. Narodil sa v roku 1548.

1673 - v Paríži zomrel na scéne autor komédií a herec Jean-Baptiste Poquelin Moliére, zakladateľ klasickej francúzskej komédie. Hry: Učené ženy, Don Juan, Amphitryon, Meštiak šľachticom, Lekárom proti svojej vôli, Zdravý nemocný, Lakomec, Tartuffe, Mizantrop. Narodil sa 15. januára 1622.

1856 - v Paríži zomrel nemecký romantický spisovateľ a básnik Heinrich Heine. Žil v Paríži. Dielo: prózy Obrazy z ciest, Salón, Francúzske pomery, filozofické práce: K dejinám náboženstva a filozofie v Nemecku. Vrcholom jeho tvorby sú zbierky básní Kniha piesní a Zimná rozprávka, mnohé boli zhudobnené. Narodil sa 13. decembra 1797 v Düsseldorfe.

1864 - narodil sa Jozef Murgaš, kňaz, vynálezca, priekopník bezdrôtovej telegrafie a maliar. Po absolvovaní kňazského seminára bol kaplánom v Nemeckej. Maliarstvo študoval v Budapešti a v Mníchove. V roku 1896 odišiel do USA, kde pôsobil ako duchovný medzi baníkmi v Pensylvánii. V Amerike rozvinul svoj mnohostranný talent - autor vynálezov z oblasti rádiotelegrafie, zdokonalil prenos Morseovej abecedy, vybudoval telegrafické stanice. V roku 1905  sa vo Wilkes-Barre (USA) konala úradná kontrola bezdrôtovej telegrafie, ktorú vynašiel. Jeho systém dokázal vyslať za minútu až 50 slov. Signatár Pittsburskej dohody. V roku 1920 sa vrátil do Československa a chcel byť profesorom na technike v Prahe. Neuspel a vrátil sa do USA. Zomrel 11. mája 1929  vo Wilkes Barre, USA
(viac).
 

 
1897 - narodil sa Ján Lichner, slovenský politik

1903 - narodila sa v Kremnici Oľga Adamčíková, slovenská herečka. Pôvodne učiteľka, začínala v ochotníckych súboroch. Bola členkou Činohry Slovenského národného divadla, kde vytvorila celý rad postáv: Kordulu v Strakonickom gajdošovi, Dojku v Rómeovi a Júlii, Ponciu v Dome Bernardy Alby a mnohé ďalšie. Hrala vo filmoch Lazy sa pohli, Rodná zem, Pole neorané, Drevená dedina, Smrt sa volá Engelchen, Majster kat, Zbehovia a pútnici, Červené víno, A pobežím až na kraj sveta a i. Manželka herca Samuela Adamčíka. Zomrela 16.8.1992 v Bratislave.
 

1908 - narodil sa Ferdinand Gabaj, slovenský spisovateľ
(viac)

1916 - zomrel Mikuláš Konkoly-Thege, fyzik a astronóm

1918 - narodil sa Ondrej Madoš, slovenský drevorezbár 
 
1929 - v Bronxe, v New Yorku sa narodil americký židovský spisovateľ Chaim Potok, pôvodným menom Herman Harold Potok. Pochádzal z rodiny prisťahovalcov z Poľska, stal sa rabínom. Jeho diela sú o Židoch v súčasnej americkej spoločnosti: Vyvolení, Sľub, Volám sa Ašer Lev, Dar Ašera Leva, Davitina harfa a Brány novembra. Písal tiež pre deti, divadelné hry, maľoval a fotografoval. Venoval sa literatúre faktu. Zomrel 23. júla 2002.

1939 - v Siladiciach sa narodil básnik a prekladateľ Ján Šimonovič. Bol redaktorom vo vydavateľstvách Smena a Slovenský spisovateľ i v časopise Zornička. Autor veršov: Obrazotvorná lúka, Sen, Tichým krikom, básnických skladieb ovplyvnených nadrealizmom: Mesto, Chvenie a esejí o poézii: Próza o básni, Na margo básne. Prekladal španielsku, nemeckú a ruskú poéziu. Zomrel 21. decembra 1994 v Bratislave
(viac).

1945 - v Prahe zomrel český lekár, do roku 1938 pôsobiaci na Kysuciach a v okolí Žiliny Ivan Hálek. Bol synom básnika Vítězslava Hálka a okrem vykonávania lekárskej praxe bol činný i literárne. Diela: Zápisky slovenského lekára, Vzpomínám na TGM. Narodil sa 11. novembra 1872 v Prahe.

1955 - v Pezinku zomrel básnik, prozaik, literárny kritik Štefan Krčméry, organizátor literárneho života. Študoval na ev. akadémii v Bratislave. Kňazské povolanie vykonával len krátko, v Martine nastúpil za redaktora do Národných novín a po obnovení Matice slovenskej (1919) bol jej tajomníkom. Redigoval Slovenské pohľady a iné periodiká. Autor zbierok básní: Keď sa sloboda rodila, Herbarium, Piesne a balady, Slovo čisté, Oslobodenie a diela: Dejiny literatúry slovenskej. Významná bola tiež jeho prekladateľská činnosť. Od začiatku 30. rokov sa zhoršovalo jeho psychické zdravie. Po smrti matky žil do konca svojho života v psychiatrickej liečebni v Pezinku. Narodil sa 26. decembra 1892 v Mošovciach.

1958 - zomrel český básnik, bard sliezskeho ľudu Petr Bezruč, vlastným menom Vladimír Vašek. V básnickej zbierke Slezské písně vyjadril odpor proti národnému a sociálnemu útlaku. Jadro Slezských písní tvoria balady: Kantor Halfar, Maryčka Magdonova, ľudové pamflety a básne. Ďalšie dielo: básnická skladba Stužkonoska modrá, zbierka básní: Přátelům a nepřátelům. Narodil sa 15. septembra 1867.

2008 - Kosovský parlament schválil deklaráciu o nezávislosti provincie od Srbska. V deklarácii, ktorú prečítal premiér Hashim Thaci, sa hovorí, že Kosovo bude demokratickou krajinou, ktorá rešpektuje práva etnických komunít. Jeho samostatnosť doteraz uznalo 60 krajín sveta vrátane 22 členov Európskej únie. Srbsko však provinciu s prevažne albánskym obyvateľstvom naďalej považuje za súčasť svojho územia. Slovensko neuznáva jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova.

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR