Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
 

 
Jozef Murgaš

vynálezca a maliar, venoval sa rádiotelegrafii
 


* 17.2.1864 Tajov, okr. Banská Bystrica
† 11.5.1929 Wilkes Barre, Pennsylvánia, USA
 
 
Vzdelanie
 
štyri roky maliarstvo v Mníchove
1889-1890 maliarstvo v Budapešti
1880-1882 bratislavský seminár
1882-1884 ostrihomský seminár
gymnázium v Banskej Bystrici
 
Životopis
 
Jozef Murgaš sa narodil v Jabríkovej (dnes súčasť Tajova) 17. februára 1864. Už ako dieťa prejavil mimoriadny maliarsky talent. Bol aj veľmi bystrý a mal aj techniké nadanie.

Študoval na Gymnáziu v Banskej Bystrici, ale jeho záujem patril predovšetkým maliarstvu. V rokoch 1880-1882 študoval v bratislavskom seminári a neskôr do roku 1884 v ostrihomskom.

Od roku 1889-1890 študoval maliarstvo v Budapešti. Ďalšie štyri roky pokračoval v štúdiu v Mníchove. Už na štúdiach v Ostrihome sa zaujímal o elektrotechniku.
V roku 1896 odišiel do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre. Žilo tam približne 300 slovenských rodín. Tu sa pričinil o zriadenie školy, knižnice, telocvične, vybudoval ihriská, kúpele a začal sa hlbšie zaujímať o elektrotechniku.

Dňa 2. októbra 1903 podal Jozef Murgaš vo Washingtone svoju prvú prihlášku na uznanie patentu. O pár dní neskôr 10. mája 1904 Jozefovi Murgašovi pridelil federálny patentový úrad vo Washingtone dva patenty. Prvý, známy ako Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu a druhý ako Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou.

V Zariadení na bezdrôtovú telegrafiu bola vysielacia stanica vybavená anténou spojenou s menšou guľou. Na prijímacej stanici bola anténa a telefónne slúchadlo. V Spôsobe prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou je originálny spôsob prenášania správ, ktorý spočíva vo vysielaní a prijímaní nespojitých signálov s navzájom odlišnou frekvenciou.

Na základe týchto dvoch patentov sa vo Philadelphii vytvorila na využívanie Murgašovho vynálezu účastinná spoločnosť Universal Aether Telegraph Co.

Výsledkom jeho ďalšej práce bolo 11 patentov. Medzi ne patria:

1907 vlnomer
1907 elektrický transformátor
1908 zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn
1909 bezdrôtová telegrafia
1909 detektor elektromagnetických vĺn
1911 prístroj na výrobu elektrických oscilácií
1912 naviják na rybárský prút
1916 spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií

V roku 1917 vstúpilo USA do prvej svetovej vojny. Boli zakázané súkromné rádiotelegrafické stanice, čo platilo aj pre Jozefa Murgaša. Opäť sa začal venovať maliarstvu a ďalším záľubám. Bol známy ako zberateľ húb, nerastov a rastlín. Mal jedinečnú zbierku hmyzu (približne 9 000 exemplárov).

Jozef Murgaš nebol iba vedec a umelec, ale aj výnimočne šľachetný človek. Do vlasti sa vrátil v roku 1920. Mal zámer sa tu natrvalo usadiť a vyučovať elektrotechniku v niektorej škole. Žiaľ, nebolo mu to umožnené. Vrátil sa naspäť do USA. Dňa 11. mája 1929 zomierel vo Wilkes Barre na následky srdcovej choroby. 
 
Spracované s použitím stránok www.osobnosti.sk, www.orangeportal.sk, http://encyklopedia.sme.sk

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavateľstvo FIN STAR