Rozdeľovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdeľovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitateľov a autorov

 

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     
Ferdinand Gabaj
 
* 17. december 1908, Liptovská Porúbka
 † 12. júl 1974, Bratislava
 
 Slovenský prozaik.
 
Pochádzal z roľníckej rodiny a vzdelanie získaval v Liptovskej Porúbke, Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši a na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Celý život pôsobil ako učiteľ, najprv v Smrečanoch, potom v rokoch 1930-1931 v Ladzanoch, v rokoch 1931 - 1933 v dnešnom Sliači, v rokoch 1933 - 1934 v Dunajskej Strede a napokon od roku 1934 až do roku 1969, kedy odišiel do dôchodku, učil v Bratislave.
 
Tvorba
Prvé básnické i prozaické pokusy začal uverejňovať v roku 1926 v časopisoch Svojeť, Nový rod a Slovenské hlasy, knižne debutoval v roku 1934 zbierkou poviedok Katka a Kata. Písal najmä romány z dedinského prostredia a rodinné kroniky, ktoré svojím milým humorom pripomínali diela Martina Kukučína. Osobitnú skupinu diel tvoria knihy pre rodičov a vychovávateľov, ktoré spomienkami a zápiskami dlhoročného učiteľa, vďaka ktorým sa snaží pomôcť pochopiť detskú dušu. Okrem tvorby pre dospelých sa venoval i tvorbe pre deti a mládež. Prvé poviedky uverejňoval v časopisoch Mladý život a Prameň. Venoval sa najmä témam zo súčasného života detí, vykresľuje ich optimizmus, ale i protirečivosť a zložitosť detského sveta. Jeho rozprávky sú plné bizarných nápadov, fantázie, vtipu, hravosti a humoru. Okrem vlastnej tvorby tiež prekladal z poľskej, maďarskej a českej literatúry.
 
Tvorba pre dospelých
 
1934 - Katka a Kata, zbierka poviedok
1936 - Spod šindľovej strechy, kniha noviel
1937 - Otec Timotej, román
1940 - Brmbolčekovci, román
1941 - Eva, kniha noviel
1942 - Každý po svojom, román
1948 - Suchý plač, psychologický román
1950 - Začíname žiť
1953 - Ryžiari
 
Knihy pre rodičov a vychovávateľov
1946 - Na prahu života
1952 - Moji piataci
1954 - Prváci
 
Tvorba pre deti a mládež
1936 - Z chlapčeka vojak, román
1937 - Guľka a Jamka, rozprávka
1938 - Kolobežka, poviedky
1939 - Hrk a Frk, rozprávky o zvieratkách
1940 - Jarabáč
1942 - Hrk a Frk a Cirkus Hopsasa
1948 - Družstevný abecedár, román
1956 - Z kapitánovho zápisníka, kniha z prostredia Slovenského národného povstania
1958 - Maturantka Eva, román
1963 - Rozprávky o prvákoch, príbehy zo školského a domáceho prostredia
 
1939 - Guľka a Jamka hľadajú radosť, prevedenie rozprávok na divadelnú hru
1944 - Túžba, libreto k opere
1963 - Literárna výchova. Učebnica pre 9. ročník základnej deväťročnej školy (spoluautor)
 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software