December 2007  

 

Vývoj inflácie a cenová stabilita, porovnanie Slovinska a Slovenska vo fáze pred vstupom do EMU

K problematike kreditných derivátov

Finančná a nefinančná analýza pri posudzovaní úverovej schopnosti firemných klientov komerčných bánk

Medzinárodné účtovné štandardy a ich implementácia v bankovníctve 

Zvláštnosti finančných systémov vo vybraných krajinách Európskej únie

Model výnosovej krivky. Rendleman - Bartterov model.

Metóda správy aktív CAN SLIM

Seriál : Finančné trhy pre začiatočníkov

Redakčná poznámka


Katarína Bohušová
Prognostický ústav  SAV
kbohusova@yahoo.com
 
 
                                          Metóda správy aktív CAN SLIM
 
 
 
William J. O´Neil je jedným z najznámejších finančných konzultantov v USA a je autorom metódy investovania CAN SLIM.  Tento systém je zaujímavý aj ako určitá interpretácia trhu. Systém CAN SLIM opísal v monografii How to Make Money in Stocks - A Winning System in Good Times Or Bad.
 
C- prevádzkový štvrťročný zisk na jednu akciu
 
Zisk sa musí zväčšovať prinajmenej o 18 – 20 % a v poslednom čase demonštrovať štvrťročný rast v percentuálnom (relatívnom) vyjadrení. Priemerný kvartálny rast zisku v prípade veľkých lídrov trhu dosahoval za posledných 50 rokov hodnotu 70 %.  Najlepší z nich preukazovali rast 100 – 200 %: Ukazuje sa , že ukazovateľ cena  - zisk (P/E), nie je príčinou vynikajúceho úspechu akcie, ale skôr je konečným výsledkom rastúceho zisku a zväčšujúcich sa tržieb. Ukazovateľ cena – zisk v prípade akcií s najlepšími výsledkami, boli za posledných 50 rokov každý rok vyšší ako hodnota trhových indexov. Zisky týchto akcií na burze sa značne zväčšovali vtedy keď stúpali tržby a ziskovosť firmy, ktorá vydala akcie. Najnádejnejšími sú spoločnosti, ktorých zisk stúpa počas piatich, či siedmich štvrťrokov. Výsledky výskumov Williama J. O´Neila na základe údajov za posledných 50 rokov poukázali na to, že mnohé stereotypy rozšírené na Wall Street neplatia. Ukazovateľ cena – zisk, ktorý je vyšší ako priemerný sa zvyčajne považuje za príliš vysoký. Keď sa zvyšuje ešte viac, ratingové hodnotenie akcie sa zmenšuje a neodporúča sa ich nákup, odporúča sa ich predaj.  Neskôr keď akcia dosahuje svoj vrchol a ukazovateľ cena – zisk sa zmenšuje, akcie odporúčajú držať, alebo nakupovať.  To do určitej miery vysvetľuje to, akým spôsobom sa dá prísť o veľa peňazí tým, že počúvame odporúčania analytikov, ktoré vystupujú v televíznych reláciách venovaných trhu, alebo píšu vedecké práce, ktoré sa zverejňujú v celoštátnych médiách a podporujú „kompetentné názory“ v agresívnych článkoch venovaných akciovému trhu. Ich výsledkom je zníženie ceny akcií firmy, prípadne ich predaj na základe výlučne zverejneného názoru, že ukazovateľ cena – zisk je veľmi vysoký.
 
A – ročný zisk na jednu akcie
 
Tento parameter musí rásť posledné tri roky. Tempo ročného rastu by malo kolísať od 25 % do 250 % ročne alebo viac. Stúpať by mala buď ročná miera zisku pred zdanením, alebo ročný zisk v pomere ku kapitálu. Zisk v pomere v vlastnému imaniu musí byť 17 % a viac. Lepšie spoločnosti majú ROE 20 – 50 % a viac. Všeobecne prijateľné odhady ziskov na budúci rok musia byť v porovnaní s minulým rokom vyššie o prijateľnú hodnotu.
 
N – kupujte akcie spoločností, ktoré majú vynikajúce nové produkty, služby, vedenie alebo dôležité nové zmeny v odvetví
 
Mnohé z týchto spoločností môžu byť novými podnikmi, ktoré nedávno alebo v posledných desiatich rokoch majú za sebou IPO. Pri ich kúpe používajte grafy vtedy keď ceny akcií začínajú byť iné ako konsolidované figúry za posledných sedem týždňov a nachádzajú sa v správnom bude keď ich treba nakupovať. Týmto správnym bodom je situácia keď sa nachádzajú v pásme 10 – 15 % pri maximálnych cenách tohto roku. V bude nákupu by sa mal denný objem nákupu zvýšiť o polovicu v porovnaní s objemom priemerných obchodov. Ak akcie stúpajú v bode nákupu o 2 – 3 %, pomaly zväčšujte ich objem. Celý nákup by nemal vyvolať rast ceny akcie za jeden deň viac ako o 5 %. Na druhej strane, všetky akcie, ktoré za jeden deň klesli o viac ako 7 % by mali byť bez výnimky predané, aby ste nezväčšovali svoje straty. Investori, ktorí nedodržiavajú toto pravidlo, nedodržiavajú jednoduché pravidlo ochrany, ktoré je mnoho rokov testované systémom CAN SLIM.
 
S – ponuka a dopyt
 
Hovoríme tu o množstve akcií, ktoré sa nachádza o obrate a existencii veľkého dopytu po nich. V súlade s metódou CAN SLIM, môžu sa nakupovať akcie akejkoľvek veľkosti. Akcie firiem s malou kapitalizáciou môžu rásť rýchlejšie ako trhové indexy, ale ich ceny majú oveľa väčšie výkyvy. Tak ako ich ceny rýchlo stúpajú, tak rýchlo aj klesajú. Uprednostňovať treba tie prípady keď časť akcií vlastní vedenie firmy, alebo keď firma nakupuje späť časť svojich akcií na voľnom trhu. Dopyt po akciách treba sledovať tak, že denne treba vypočítať s akým podielom spoločnosti sa denne obchodovalo.
 
 
 
 
 

Ďalšie číslo vyjde v decembri 2020. Časopis vychádza 4 krát ročne (informácie tu )
ISSN 1336 - 5711                     Vydáva Derivat  s.r.o.,  Nábrežie  armádneho generála Ludvíka Svobodu 34, Br
atislava

 
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software