Rozdežovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdežovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitatežov a autorov

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

     

Z ekonomického spravodajstva:

Hospodárske noviny

Trend

Finančné trhy

Profit

Tvoje peniaze Pravda

Ekonomika Sme

Investičné noviny

Hospodářské noviny

Aktuálne.sk

Aktuality.sk

Profini

O peniazoch Zoznam.sk

Finančník

24 hodín

MF Dnes

Finanční noviny.cz

Novinky.cz

Právo.cz

Lidovky.cz

Aktuálně.cz

Pravda.ru

 

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR