Máj

2013

 

Racionalizácia kapitálu v investičnom rozhodovaní

Remarks on modern mathematics and physics in analyzing financial markets

Nařízení o derivátech,ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) - nový režim  pro obchodování s deriváty

Systém verejnej správy vo Švajčiarsku 

Vplyv finančnej krízy na činnosť IDA

Investičné bubliny a ich vplyv na vývoj ekonomík

Implementácia dokumentov Basel III z hľadiska sledovania cieľov v oblasti proticyklického regulovania

Implementácia dokumentov Basel III z hľadiska zvýšenia kvality a kvantity kapitálu banky

Redakčná poznámka

 

     
BBH, advokátní kancelář, v.o.s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
 
 
Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) - nový režim pro obchodování s deriváty
 
 
1. EMIR - základní přehled
V polovině loňského roku bylo schváleno nařízení EMIR[1] ("EMIR"), které představuje jeden z úhelných kamenů reakce EU na finanční krizi. Jedná se o rámcové nařízení, které bylo doplněno řadou prováděcích opatření vydaných Komisí na konci roku 2012 a v únoru 2013. Vzhledem k rozsahu působnosti a zavedeným požadavkům budou praktické dopady EMIR na trh s deriváty zcela zásadní a nová regulace dopadne jak na finanční instituce, tak i na osoby, které obchodují s deriváty mimo regulovaný trh jen zcela příležitostně.
 
Na koho regulace dopadá
EMIR dopadá primárně na všechny deriváty, které byly uzavřeny mimo evropský regulovaný trh nebo srovnatelný regulovaný trh ve třetí zemi, tj. na OTC trhu, bez ohledu na podkladová aktiva. Jedná se o deriváty, kde zpravidla jednou stranou je finanční instituce se sídlem v EU (finanční protistrany). EMIR však dopadá též na osoby, které nejsou finančními institucemi(nefinanční protistrany). Pokud nefinanční instituce překročí stanovený limit otevřených pozic, potom jsou jejich povinnosti analogické finančním protistranám. Režim EMIR přitom působí i mimo Evropskou unii a v řadě případů dopadá též na finanční a nefinanční protistrany se sídlem mimo Unii, pokud sjednají OTC derivát, který má významný vztah k unijnímu trhu.
 
EMIR zavádí novou infrastrukturu pro obchodování s deriváty. Reguluje ústřední protistrany jakožto osoby, které mají umožnit bezproblémové vypořádání standardizovaných derivátů, ať jsou uzavřeny na jakékoliv obchodní platformě, či na OTC trhu. Dále zavádí registry obchodních údajů, které sbírají a zveřejňují informace o všech uzavřených derivátech v EU nebo se vztahem k unijnímu trhu.
 
 
 


[1]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů.
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software