Projekt

 

Informácie

Publikácie

 

Domov

     

 

 

Kapitolky z finančnej matematiky 

Ing.Boris Šturc, CSc.

 

 

 

1.Jednoduché úrokovanie

2.Zložené úrokovanie

3.Sporenie

4.Dôchodky 

 

             Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v  podmienkach Slovenska       KEGA 2017     030 EU - 4/2017