Rozdežovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdežovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitatežov a autorov

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

       

 

                    

   ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK PRE FINANCIE A INVESTOVANIE

 

Ročník IV.       Číslo 5      

    

Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Google Chrome
Časopis v roku 2017 prešiel na dvojmesačnú periodicitu. 
 
Vydávanie časopisu bolo dočasne zastavené  
 
 

  

Vydáva 

Vydavatežstvo Fin Star
Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava
Telefón: +0421918428116
e-mail: finstar1000@gmail.com
ISSN 1339-5416
 

 

Redakčná rada

 
Ing. Ctibor Pilch, PhD., konatež vydavateža a šéfredaktor  
Ing. Boris Šturc,CSc.,KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
 

 

   

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR