September - Október 

2017  

 

 

Rozdežovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdežovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitatežov a autorov

 

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

 

       

 

                    

   ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK PRE FINANCIE A INVESTOVANIE

 

Ročník IV.       Číslo 5      September - Október 

    

Stránka sa najlepšie zobrazí použitím prehliadača Google Chrome
  
Časopis v roku 2017 prechádza na dvojmesačnú periodicitu.
Vychádza 6 krát ročne.  Najbližšie číslo vyjde 16.decembra 2017.

  

Vydáva 

Vydavatežstvo Fin Star
Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava
Telefón: +0421918428116
e-mail: finstar1000@gmail.com
ISSN 1339-5416
 

 

Redakčná rada

Prof.Ing. Eva Horvátová, CSc.,vedúca KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ing. Ctibor Pilch, PhD., konatež vydavateža a šéfredaktor  
Ing. Boris Šturc,CSc.,KBaMF NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave
Mgr.Vladimír Bačišin, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
PhDr.Eva Chudinová, PhD.,Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, Bratislava

 

   

 
 

 Odborný mesačník For Fin           www.forfin.sk            Ďalšie číslo vyjde  16. decembra 2017           Vydavatežstvo FIN STAR