VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2020     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID- 19

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky 

The impact of innovation on economic growth

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikatežskom prostredí

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Informácie pre čitatežov a autorov, vzor príspevku


 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhžadávanie

      Hlavná stránka

     

Archív časopisu Finančné trhy

 

 

 

Vedecký časopis    2014 -2020  

Odborný časopis   2004 - 2013

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software