Rozdežovacie transakcie systému národných účtov ESA 2010

Riadenie kreditného rizika v Tatrabanke

Investičné limity v penzijných fondoch

K rozdežovacím transakciám systému národných účtov ESA 2010

Halloween efekt na finančných trhoch

Informácia pre čitatežov a autorov

 

 

 

   Archív

    Dnes

  Hlavná stránka

 

 

     

 

 

Študentská sekcia

 

  Opčné obchody

  Riadenie úverového rizika

  Medzinárodné financie 

  Behaviorálne financie

  Diplomanti a bakalári 

  Finančná matematika

  Financie

   Marketing a manažment bánk

  

      

 

   

    Počasie

   Relax  

  

   Kalendár 

   Kurzový lístok

   Televízny program

   Mapy

   Vyhžadávanie spojov

   MHD

   Kam do mesta

 
 

 Odborný dvojmesačník For Fin           www.forfin.sk            Vydávanie bolo dočasne zastavené           Vydavatežstvo FIN STAR