VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           


 

1 / 2017   

 

Daňová sadzba ako indikátor rastu výnosu korporátnej dane v Slovenskej republike 

Riadenie úrokového rizika dlhopisových portfólií v komerčných bankách

Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie 

Analýza vybraných ekonomických aspektov odchodu Veĺkej Británie z Európskej únie

Ťažba v mestách už nie je hudba budúcnosti

Meranie kreditného rizika korporátnych klientov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Recenzia

Ing.Ctibor Pilch, PhD., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

na prácu

Anglicko-český a česko-anglický glosář terminologie finančních trhů

autorov : Vladislav Pavlát a Ladislava Knihová

Vydavateľstvo  Ladislava Knihová – Education online, 2017

ISBN 978-80-906753-0-8


Nedávno  v Česku vyšiel "Anglicko-český a česko-anglický glosář terminologie finančních trhů", ktorého autormi sú Vladislav Pavlát a Ladislava Knihová  (obaja z VŠFS Praha), ako odborná publikácia určená pre čitateľov, ktorí sa zaujímajú o problematiku finančných trhov, alebo sú ich priamymi alebo nepriamymi účastníkmi.

Glosár má niekoľko častí. Predovšetkým  obsahuje ako prvú časť viacej ako 600 vybraných odborných termínov  z oblasti finančných trhov v angličtine a preklad týchto termínov do češtiny ( Anglicko-český glosář). Druhú časť predstavuje  zrkadlová časť – preklad českých odborných termínov do angličtiny (Česko-anglický glosář).


         Celý článok.
 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software