VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2017   

 

Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša

Analýza vybraných ekonomických a sociálnych problémov Ukrajiny

Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva 

Pôsobenie rizík na finančný majetok komerčných bánk po finančnej kríze

Modrý rast - dlhodobá stratégia na podporu udržateľnosti

Sanctions against Russia and Russia's Counter-Suicide against the EU and the US in 2014-2017

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva

Nicolai Kondratiev Long Economic Cycles

 

Vladimír BAČIŠIN

 

Anotácia:

Autor sa zaoberá teóriou, ktorú vypracoval Nikolaj Dmitrijevič Kondratiev. Bol autorom teórie dlhých vĺn, ktoré sa týkajú západných ekonomík. Podstatou je ekonomický cyklus, ktorý trvá 50 až 60 rokov sprevádzaný boomom a nasledovaný depresiou. Tieto cykly sú známe ako Kondratievove vlny alebo tiež Veľké supercykly. 

Kľúčové slová: cykly, rast, ekonomika

 

Anotation:

The author deals with the theory developed by Nikolai Dmitrievich Kondratiev. He has been the author of the long-wave theory of Western economies. The essence is an economic cycle that lasts from 50 to 60 years accompanied by a boom followed by depression. These cycles are known as Condortiev waves or also Great supercycles.

Key words: cycles, develompment, economy

JEL Classification

B 14

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software