VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

2 / 2017   

 

Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša

Analýza vybraných ekonomických a sociálnych problémov Ukrajiny

Dlhé ekonomické cykly Nikolaja Kondratieva 

Pôsobenie rizík na finančný majetok komerčných bánk po finančnej kríze

Modrý rast - dlhodobá stratégia na podporu udržateľnosti

Sanctions against Russia and Russia's Counter-Suicide against the EU and the US in 2014-2017

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Санкции в отношении России и контрсанкции России в отношении ЕС и США в 2014-2017 гг

 Sanctions against Russia and Russia's Counter-Suicide against the EU and the US in 2014-2017

 

 Marina VORONKOVA

 

 

Anotácia:

V danej práci sa skúmajú sankcie vo vzťahu k Rusku a sankcie Ruska proti západným krajinám, teda k Európskej únii a USA. Boli vyvolané pripojením Krymu k Ruskej federácie a konfliktom na východe Ukrajiny. Analyzuje sa hodnotenie daných udalostí v európskej a americkej kvalitatívnej tlači.

Annotation:

This paper examines the sanctions against Russia and Russia's counter-assaults against the EU and the US, caused by the Crimea's accession to Russia and the conflict in eastern Ukraine. The evaluation of these events in the European and American quality press is analyzed.

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software