3 / 2017   

 

Dostupnosť primeraného bývania v Slovenskej republike

Kdy začne další finanční krize ?

Súčasné postavenie vybraných krajín v rámci ukazovateľa konkurencieschopnosti a výzvy do budúcnosti 

Nejistota kolem Brexitu a rostoucí finanční napětí v obchodu EU

Neistota v meraní miery neistoty metódami Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

NEJISTOTA KOLEM BREXITU A ROSTOUCÍ FINANČNÍ NAPĚTÍ V OBCHODU EU

EFFECT OF BREXIT UNCERTAINTY AND INCREASING FINANCIAL TENSION IN THE EU TRADES

SNEZHANA BIZYUKOVA

 Abstract

The referendum on the UK membership in the EU was held on June 23, 2016. Then on March 29, 2017 Britain officially notified Brussels of its withdrawal from the European Union. The key points of the negotiations concerning the withdrawal of Britain from the EU are related to Britain's conditions for access to the European single market. Since important issues are currently unresolved and the status of London as a financial center is disputable, the effect of uncertainty has occurred. This one of factors causes financial tensions in the global financial market, which includes the European financial market. The next importante factor increasing tensions in the European financial market is the expected significant reduction of the EU budget.

 Keywords

financial market, financial institutions, global investors, uncertainty effect, financial tension

            JEL Classification G190

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software