Projekt

 

Kontakt

 

Publikácie

Správy 

  

Informácie

 

Domov

     

 

  
 
Riešiteľský kolektív:
 
 
Prof.Ing.Eva Horvátová, CSc. - vedúca projektu  
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
eva.horvatova@euba.sk     tel.02-67291302
 
 
Ing.Boris Šturc, CSc. - zástupca vedúceho projektu  
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
boris.sturc@gmail.com     tel.02-67291337
 
 
Ing.Ctibor Pilch, PhD. - spoluriešiteľ  
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
pilch.ctibor@derivat.sk     tel.02-67291337
 
 
Doc.Ing.Dana Tkáčová, PhD.- spoluriešiteľka
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave        dana.tkacova@euba.sk       tel.02-67291391
 
 
Ing.Lenka Škodová - spoluriešiteľka  
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave  
škodova.lenka@gmail.com     tel.02-67291380
 
 
Technický a pomocný personál:
 
Bc.Silvia Hupková  
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií , Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave          silvia.hupkova@euba.sk     tel.02-67291334


 

             Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v  podmienkach Slovenska       KEGA 2017     030 EU - 4/2017