Projekt

 

Informácie

Publikácie

 

Domov

     

 

 

Publikácie :


Kapitolky z finančnej matematiky

Ing.Boris Šturc, CSc.

 

Finančná gramotnosť a racionalita pri investovaní

Ing.Ctibor Pilch, PhD.

 

 

Články :


Elektronické bankovníctvo

Prof.Ing.Eva Horvátová, PhD.

 

Teória, užitočná pre prax hypotekárneho bankovníctva

Prof.Ing.Eva Horvátová, PhD. 

 

Behaviorálne financie a ich význam vo finančnej gramotnosti

 Prof.Ing.Eva Horvátová, PhD.

 

 

 

 

 

             Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v  podmienkach Slovenska       KEGA 2017     030 EU - 4/2017