4 / 2017    

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve

Analysis of selected financial indicators in healthcare


Sylvia JENČOVÁ - Eva LITAVCOVÁ - Petra VAŠANIČOVÁ

 

Abstrakt

Zdravotníctvo v súčasnosti prechádza náročným a dynamickým obdobím. Cieľom príspevku je analyzovať finančnú situáciu a financovanie v odvetví zdravotníctva, v podmienkach Slovenskej republiky členené podľa SK NACE 86 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc. Údaje o stredných hodnotách finančných metrík sú získané prostredníctvom informačného portálu Cribis Univerzálneho registra a webového analytického informačného portálu. V rámci kvantifikácie parametrov stavu zdravotníctva Slovenskej republiky sú použité zdroje prostredníctvom OECD Health Data, European Community health indicators (ECHI), WHO Global Health Observatory, Národného centra zdravotníckych informácií a Štatistického úradu SR.

Kľúčové slová: Zdravotníctvo, rentabilita, vlastný kapitál, finančný metrik.

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software