4 / 2017   

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve

Analysis of selected financial indicators in healthcare


Sylvia JENČOVÁ - Eva LITAVCOVÁ - Petra VAŠANIČOVÁ

 

Abstrakt

Zdravotníctvo v súčasnosti prechádza náročným a dynamickým obdobím. Cieľom príspevku je analyzovať finančnú situáciu a financovanie v odvetví zdravotníctva, v podmienkach Slovenskej republiky členené podľa SK NACE 86 – Zdravotníctvo a sociálna pomoc. Údaje o stredných hodnotách finančných metrík sú získané prostredníctvom informačného portálu Cribis Univerzálneho registra a webového analytického informačného portálu. V rámci kvantifikácie parametrov stavu zdravotníctva Slovenskej republiky sú použité zdroje prostredníctvom OECD Health Data, European Community health indicators (ECHI), WHO Global Health Observatory, Národného centra zdravotníckych informácií a Štatistického úradu SR.

Kľúčové slová: Zdravotníctvo, rentabilita, vlastný kapitál, finančný metrik.

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software