4 / 2017   

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9

Changes in the portfolios of financial instruments of banks in accordance with IFRS 9

Mária Schwarzová, Viera Malacká

 

Abstrakt

Komerčné banky Európskej únie pri prezentácii svojej finančnej situácie vychádzajú z požiadaviek, ktoré stanovuje Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB). IFRS 9  - Finančné nástroje je dlhodobý projekt v oblasti finančných nástrojov, ktorý IASB vydala v roku 2009 a prvý krát sa mal aplikovať od roku 2013. Vzhľadom k toku, že problematika je veľmi závažná,  jeho záväzné prijatie do praxe sa postupne  posúvalo. Štandard IFRS 9 mení najmä posudzovanie finančných  nástrojov v oblasti ich zaradenia do portfólií a oceňovanie finančných nástrojov. Cieľom príspevku je prezentovať hlavné zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v krajinách Európskej únie od roku 2018. Príspevok sa zameriava aj na oceňovanie finančných nástrojov v dôsledku prijatia IFRS 9.

 

Kľúčové slová:

Finančné nástroje, portfóliá finančných nástrojov bánk, IFRS 9, IAS 39, oceňovanie finančných nástrojov 


Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software