4 / 2017    

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9

Changes in the portfolios of financial instruments of banks in accordance with IFRS 9

Mária Schwarzová, Viera Malacká

 

Abstrakt

Komerčné banky Európskej únie pri prezentácii svojej finančnej situácie vychádzajú z požiadaviek, ktoré stanovuje Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB). IFRS 9  - Finančné nástroje je dlhodobý projekt v oblasti finančných nástrojov, ktorý IASB vydala v roku 2009 a prvý krát sa mal aplikovať od roku 2013. Vzhľadom k toku, že problematika je veľmi závažná,  jeho záväzné prijatie do praxe sa postupne  posúvalo. Štandard IFRS 9 mení najmä posudzovanie finančných  nástrojov v oblasti ich zaradenia do portfólií a oceňovanie finančných nástrojov. Cieľom príspevku je prezentovať hlavné zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v krajinách Európskej únie od roku 2018. Príspevok sa zameriava aj na oceňovanie finančných nástrojov v dôsledku prijatia IFRS 9.

 

Kľúčové slová:

Finančné nástroje, portfóliá finančných nástrojov bánk, IFRS 9, IAS 39, oceňovanie finančných nástrojov 


Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software