4 / 2017    

 

Súčasnos a budúcnos kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovatežov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitatežov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhžadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech

Lubomír Civín

 

 

Abstrakt:

 

Článek se zabývá analýzou nejnovějších tendencí v novém sektoru ekonomiky fintech, který integruje subjekty finančního zprostředkování a s ním hraničících odvětví postavených na využívání moderních technologií z oblasti digitální ekonomiky. Kromě řazení hlavních oblastí kterými se fintech zabývá, jejich možnými aplikacemi ve  finančním sektoru , identifikuje změny, ke kterým integrace vede na finančních trzích. Autor rozebírá i omezení a rizika, které přináší rychlý růst sektoru fintech a snaží se identifikovat jakými cestami by se měla ubírat na jedné straně regulace v tomto novém sektoru moderní ekonomiky tak, aby na druhé straně neuzavírala tradiční sektor finančního zprostředkování produktovým, procesním a technologickým inovacím a podpořila tak prosazení průmyslové revoluce 4.0 i v tomto sektoru. 

Klíčová slova:  fintech, inovace, digitalizace, blockchain, regtech, regulace

 

JEL : E58, F65, G18, G23, G28

 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software