4 / 2017   

 

Súčasnos a budúcnos kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovatežov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitatežov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhžadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech

Lubomír Civín

 

Abstrakt:

Článek se zabývá analýzou nejnovějších tendencí v novém sektoru ekonomiky fintech, který integruje subjekty finančního zprostředkování a s ním hraničících odvětví postavených na využívání moderních technologií z oblasti digitální ekonomiky. Kromě řazení hlavních oblastí kterými se fintech zabývá, jejich možnými aplikacemi ve  finančním sektoru , identifikuje změny, ke kterým integrace vede na finančních trzích. Autor rozebírá i omezení a rizika, které přináší rychlý růst sektoru fintech a snaží se identifikovat jakými cestami by se měla ubírat na jedné straně regulace v tomto novém sektoru moderní ekonomiky tak, aby na druhé straně neuzavírala tradiční sektor finančního zprostředkování produktovým, procesním a technologickým inovacím a podpořila tak prosazení průmyslové revoluce 4.0 i v tomto sektoru. 

Klíčová slova:  fintech, inovace, digitalizace, blockchain, regtech, regulace

JEL : E58, F65, G18, G23, G28

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software