4 / 2017    

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Recent analysis of the leverage effect

for the main index on the Warsaw Stock Exchange

 

Krzysztof Drachal

 

Abstract 

In this paper we examine four asymmetric GARCH type models and one (basic) symmetric GARCH model. In particular, the analysis is limited to GARCH(1,1). We analysed daily logarithmic returns of WIG (the main index of the Warsaw Stock Exchange). The aim of the analysis was to check whether there is a so-called “leverage effect” on the Warsaw Stock Exchange in the recent period (since the accession of the European Union). In particular, if  volatility of returns from the index is differently affected by the changes of the index itself.  We have found that the analysis weakly confirms the hypothesis of the existence of such an effect, but the results show that a continuation of the current research is still reasonable.

Keywords

Asymmetric GARCH models, leverage effect, Poland, Warsaw Stock Exchange

JEL Classification

C22, G11, G17

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software