4 / 2017    

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému    

The Present and Future Cryptocurrencies in the Context of the World’s Financial System

 

Ján VRAVEC

 

Abstrakt

Článok pojednáva o súčasnosti a budúcnosti kryptomien, ktoré sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou svetového finančného systému. Dôvodom popularity kryptomien sú najmä aspekty spojené s ich výnosnosťou, bezpečnosťou a nezávislosťou. V súčasnosti a blízkej budúcnosti  bude nevyhnutné, aby svetový finančný systém reflektoval aspekty regulácie a bezpečnosti kryptomien. Niektorí experti navrhujú neregulovať kryptomeny a neobmedzovať ich slobodný vývoj, iné subjekty navrhujú reguláciu podobnú regulácii klasických mien a klasických finančných nástrojov. Vládne finančné inštitúcie, spolu so súkromným finančným sektorom predpovedajú kryptomenám veľkú budúcnosť, a to je dôvod, prečo neustále hľadajú expertov na fungovanie a efektívne využívanie kryptomien.

Kľúčové slová: Finančný systém, kryptomeny, pozitíva a negatíva kryptomien 

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software