4 / 2017   

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému    

The Present and Future Cryptocurrencies in the Context of the World’s Financial System

 

Ján VRAVEC

 

Abstrakt

Článok pojednáva o súčasnosti a budúcnosti kryptomien, ktoré sa stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou svetového finančného systému. Dôvodom popularity kryptomien sú najmä aspekty spojené s ich výnosnosťou, bezpečnosťou a nezávislosťou. V súčasnosti a blízkej budúcnosti  bude nevyhnutné, aby svetový finančný systém reflektoval aspekty regulácie a bezpečnosti kryptomien. Niektorí experti navrhujú neregulovať kryptomeny a neobmedzovať ich slobodný vývoj, iné subjekty navrhujú reguláciu podobnú regulácii klasických mien a klasických finančných nástrojov. Vládne finančné inštitúcie, spolu so súkromným finančným sektorom predpovedajú kryptomenám veľkú budúcnosť, a to je dôvod, prečo neustále hľadajú expertov na fungovanie a efektívne využívanie kryptomien.

Kľúčové slová: Finančný systém, kryptomeny, pozitíva a negatíva kryptomien 

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software