4 / 2017    

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Recenzia na monografiu:

Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch:

Analýzy na akciových trhoch. Praha, Wolters Kluwer 2017, s. 343. ISBN 978-80-7552-796-7.

              Problematika, ktorá je obsahom skúmania predkladanej monografie je potrebná a vysoko aktuálna. Vývoj a ekonomická úroveň ekonomík jednotlivých krajín sa prejavuje a odráža, okrem iného, aj na akciových trhoch. Úlohou odborníkov – analytikov,  ktorí sa zaoberajú touto problematikou je nielen vysvetliť minulosť a súčasný stav na akciových trhoch, ale predovšetkým odhadnúť a urobiť prognózu vývoja na akciových trhoch do budúcnosti. Na to, aby to bolo možné, sa používa celý rad analýz a matematicko – štatistických metód, prostredníctvom ktorých sa analytici snažia s väčším, alebo menším úspechom odhadnúť situáciu na týchto trhoch.

            Autori monografie zvolili metódu výkladu uvedenej problematiky na základe, v ekonomickej teórii a praxi najpoužívanejších prístupov – fundamentálnej, technickej a psychologickej analýzy.

            Monografiu rozdelili do dvadsiatich kapitol, pričom sú tieto kapitoly tematicky a logicky usporiadané v rámci fundamentálnej analýzy, mikroekonomickej , technickej, analýzy cenových formácií a psychologickej analýzy. Vo svojom výklade skúmajú tiež teoretické predpoklady štandardnej finančnej teórie a jej nedostatky a venujú sa tiež behaviorálnym financiám a odchýlkam  od racionality.


Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software