4 / 2017   

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Recenzia na monografiu:

Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová, Ctibor Pilch:

Analýzy na akciových trhoch. Praha, Wolters Kluwer 2017, s. 343. ISBN 978-80-7552-796-7.

              Problematika, ktorá je obsahom skúmania predkladanej monografie je potrebná a vysoko aktuálna. Vývoj a ekonomická úroveň ekonomík jednotlivých krajín sa prejavuje a odráža, okrem iného, aj na akciových trhoch. Úlohou odborníkov – analytikov,  ktorí sa zaoberajú touto problematikou je nielen vysvetliť minulosť a súčasný stav na akciových trhoch, ale predovšetkým odhadnúť a urobiť prognózu vývoja na akciových trhoch do budúcnosti. Na to, aby to bolo možné, sa používa celý rad analýz a matematicko – štatistických metód, prostredníctvom ktorých sa analytici snažia s väčším, alebo menším úspechom odhadnúť situáciu na týchto trhoch.

            Autori monografie zvolili metódu výkladu uvedenej problematiky na základe, v ekonomickej teórii a praxi najpoužívanejších prístupov – fundamentálnej, technickej a psychologickej analýzy.

            Monografiu rozdelili do dvadsiatich kapitol, pričom sú tieto kapitoly tematicky a logicky usporiadané v rámci fundamentálnej analýzy, mikroekonomickej , technickej, analýzy cenových formácií a psychologickej analýzy. Vo svojom výklade skúmajú tiež teoretické predpoklady štandardnej finančnej teórie a jej nedostatky a venujú sa tiež behaviorálnym financiám a odchýlkam  od racionality.


Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software