4 / 2017    

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Problematické stránky štandardných metód Value at Risk

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Trh so STEP cennými papiermi

STEP Market

 Viera MALACKÁ, Mária SCHWARZOVÁ

 

Abstrakt

STEP iniciatíva vznikla s cieľom dosiahnuť integráciu európskych trhov s krátkodobými cennými papiermi prostredníctvom postupnej štandardizácie cenných papierov peňažného trhu a konvergencie postupov emisií. Projekt STEP bol okamžite trhom prijatý. Článok sa zameriava na inštitucionálny rámec a pravidlá STEP cenných papierov a fungovanie trhu s týmito cennými papiermi. Cieľom článku je analyzovať obchodovanie na tomto trhu podľa rôznych kritérií v sledovanom období september 2009 – marec 2017 a posúdiť úspešnosť STEP iniciatívy na základe vývoja trhu.

Kľúčové slová

STEP iniciatíva, STEP cenné papiere, obchodovanie na STEP trhu

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software