4 / 2017   

 

Súčasnosť a budúcnosť kryptomien v kontexte svetového finančného systému

Recent analysis of the leverage effect for the main index on the Warsaw Stock Exchange

Perspektivy a limity inovačních procesů ve fintech 

Zmeny v portfóliách finančných nástrojov bánk v zmysle IFRS 9 

Analýza vybraných finančných ukazovateľov v zdravotníctve 

Mezinárodní obchod se surovými diamanty

Trends in the management of human resources and the financial sector 

Trh so STEP cennými papiermi

Analýzy na akciových trhoch

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Trh so STEP cennými papiermi

STEP Market

 Viera MALACKÁ, Mária SCHWARZOVÁ

 

Abstrakt

STEP iniciatíva vznikla s cieľom dosiahnuť integráciu európskych trhov s krátkodobými cennými papiermi prostredníctvom postupnej štandardizácie cenných papierov peňažného trhu a konvergencie postupov emisií. Projekt STEP bol okamžite trhom prijatý. Článok sa zameriava na inštitucionálny rámec a pravidlá STEP cenných papierov a fungovanie trhu s týmito cennými papiermi. Cieľom článku je analyzovať obchodovanie na tomto trhu podľa rôznych kritérií v sledovanom období september 2009 – marec 2017 a posúdiť úspešnosť STEP iniciatívy na základe vývoja trhu.

Kľúčové slová

STEP iniciatíva, STEP cenné papiere, obchodovanie na STEP trhu

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software