VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Svetlana I. DROBIAZKO

 

Annotation.

 

The article with a critical point of view considers existing policy of taxation in Ukraine. The changes in the new Tax Code are presented. The problems of the application of value added tax are considered.

Key words:

 

taxation, the Tax Code, the value-added tax.


The current acting tax system is one of the most complicated in the legal system of Ukraine. Our country has a complex legislation, a large number of articles of the law can be interpreted ambiguously and some legislative acts are insufficiently harmonized and contradict to each other. As practice shows, the application of the tax legislation and the changes made to the Laws of Ukraine on taxation promote the emergence of new problems. The research of the World Bank and the audit company «PriceWaterHouseCoopers» shows that the tax system of Ukraine is one of the worst planned in the world for a period of at least last six years. In 2015, Ukraine took the penultimate place among 183 countries that have been analyzed, namely the 181 place - the third worst place in the world. The worst ratings show the Republic of the Congo (182d place) and Venezuela (183d place). 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software