VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Lukáš MAJER

Abstract

Probability of default represents an idiosyncratic element of bank risk profile and accounts for an inability of individual debtor to repay its credit obligation. Idiosyncratic risk however does not address any interaction or dependencies streaming from external economic environment, nor the correlation between individual obligors. Credit risk quantification framework accounts for a systematic element of the risk using a concept of asset correlations and joined probability of default. In this paper we focus on the evolution of asset correlations in time and its dependence on economic cycle while asset correlations are proxied by the pairwise stock returns correlations of publicly traded companies. Our analysis proves that a systematic risk is significantly higher in the period of economic downturn where correlations between obligors more than doubled. The analysis also provides a view of systematic risk and its sensitivity to economic cycle between various regions and economic sectors. These observations can be used by banking institutions in the bank risk management and stress testing framework setup.

Key word: Economic capital, asset correlations, systematic credit risk

JEL classification: G32, G21 

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software