VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

         

 

1 / 2018   

 

Viacrozmerné hodnotenie vo finančno-ekonomickej analýze 

Vývoj ekonomiky vs.výnos korporátnej dane

Možnosti odhaľovania účelového skresľovania a falšovania účtovných dokladov a výkazov 

Nelineárne oceňovanie pravdepodobností

Vplyv finančných kríz na strednodobú stratégiu MMF

Analytický pohľad na rôzne scenáre vývoja kryptomien

Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku 

Teoretické východiská konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Aktuálne otázky vývoja úverov na bývanie na Slovensku

Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze

Niektoré zmiešané odchýlky od racionality na finančných trhoch

Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk

Bankovníctvo a mena po vzniku Československa v roku 1918

Tax system of Ukraine : Problems and prospects

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve

The asset correlation analysis in the context of economic cycle

Impact of Regulatory Stress Tests on Banking Sectors in the EU and US 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Impact of Regulatory Stress Tests on banking Sectors in the EU and US

Lukáš MAJER

 

 Abstract

 

 Simulating the conditions of economic recession and estimating its impact on bank risks and performance can help banks to prepare its portfolios for negative consequences of financial shocks. In this context regulators worldwide conducted series of system wide stress tests with the motivation to assess the financial institution health. The primary goal of this article is to analyze the significance of regulatory system wide stress tests impact on individual bank institutions and the banking sector as a whole. The analysis was performed in two phases.  At first, to identify short term impact, we analyzed changes in the bank share price volatility, during the period of stress test results announcement. In the second phase, we constructed a linear autoregressive model (AR2) with structural dummy variables representing the stress test results announcement shocks. Consequently, we assessed the shock variables’ significance and its direction of influence on bank shares in long run.  The analysis was performed in two different stress testing environments carried out by the European Banking Authority (EBA) and the US Federal Reserve System (FED), and covered two system wide stress tests within the period of 2012 – 2017. We see the main contribution of the paper in assessment of regulatory stress test impact on the EU and US banking sector. Performed analysis was primarily based on market sensitivity to external shocks assuming market efficiency to enable the evaluation of banking institutions’ health and the sustainability of their businesses. The output of the analysis indicates, that the release of system wide stress test results had a significant impact on banking sector performance, especially in the US market.

Keywords:  risk management, stress testing, volatility, EBA, FED

JEL classification: G31, E58 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software