VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

2 / 2018   

 

Analytický pohľad na problémy dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku

Praktické skúsenosti konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Aktuálne otázky vývoja hypotekárneho bankovníctva na Slovensku

Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko - Uhorska

Finanční směrnice v Evropské unii

Derivátový trh EU - opatrenia na zníženie rizík 

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Analytický pohľad na problémy dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku

Analytical View of Long-term Unemployment Problems in Slovakia

Ján VRAVEC

Abstrakt

Článok pojednáva o vážnych problémoch dlhodobej nezamestnanosti v socioekonomických podmienkach Slovenskej republiky. Dlhodobá nezamestnať predstavuje vážny problém, má vplyv nie len na ekonomické, ale aj na sociálne a demografické aspekty rozvoja spoločnosti. Ekonomická situácia dlhodobo nezamestnaných ľudí na Slovensku je veľmi zložitá, a to nielen po finančnej stránke, ale aj po sociálnej a psychickej stránke. Riešenie problémov dlhodobej nezamestnanosti je veľmi komplikované, finančne a časovo náročné. Neriešenie dlhodobej nezamestnanosti so sebou prináša vážne ekonomické problémy, nižšie tržby, nižšie daňové príjmy štátu a naopak vyššie výdavky na sociálne dávky a rôzne podpory.

Kľúčové slová: Dlhodobá nezamestnanosť, socioekonomické problémy, Slovensko

 

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software