VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

2 / 2018   

 

Analytický pohľad na problémy dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku

Praktické skúsenosti konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Aktuálne otázky vývoja hypotekárneho bankovníctva na Slovensku

Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko - Uhorska

Finanční směrnice v Evropské unii

Derivátový trh EU - opatrenia na zníženie rizík 

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie

vo vybranom období.

2.časť

 

Peter Baláži

 

 

1.Second Bank of the United States pod vedením Williama Jonesa


1.1 Prvé kroky Williama Jonesa

Skutočnosť, že nová banka sa ako jediná banka rozvíjala so širokou pobočkovou sieťou, so sebou samozrejme prinášala aj mnohé negatíva. Náležitosťou bankovky bol totižto podpis poverenej osoby. Jednalo sa výhradne o prezidenta banky, riaditeľa pobočky alebo pokladníka. Táto prax značne zbyrokratizovala schopnosti pobočiek vydávať bankovky. Pravdou však je, že na to prax sa sťažovali najmä pobočky, ktoré emitovali veľké množstvá bankoviek do obehu a zhoršovali kondíciu banky ako takej. Týmto sa dostávame ku primárnemu problému pobočkovej siete Bank of the United States, a tým bola možnosť kontroly pobočiek. Manažment pobočiek bol v podstate minimálny a možnosť kontroly ich činnosti bola založená len na základe pokladníkovej správy do Philadelphie raz mesačne. Osobné, lokálne a regionálne záujmy boli v prípade väčšiny pobočiek vždy nadradené záujmu banky ako federálnej inštitúcie s celoštátnym záujmom finančnej stability. Pri absencii modernej komunikácie, približne dekádu pred začiatkom stavby železníc v USA, trvalo približne štyri týždne, kým sa informácia z New Orleans dostala do Philadelphie.

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software