VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

2 / 2018   

 

Analytický pohľad na problémy dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku

Praktické skúsenosti konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Aktuálne otázky vývoja hypotekárneho bankovníctva na Slovensku

Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko - Uhorska

Finanční směrnice v Evropské unii

Derivátový trh EU - opatrenia na zníženie rizík 

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Aktuálne otázky vývoja hypotekárneho bankovníctva na Slovensku

2. časť

 Eva Horvátová

 

Vývoj úrokových sadzieb hypotekárnych úverov s dohodnutou splatnosťou nad 5 rokov má celkový klesajúci trend, prejavuje sa tu však vyššia miera volatility. V roku 2016 sa úrokové sadzby do 5 rokov a nad 5 rokov priblížili a v niektorých prípadoch zaznamenali inverzný charakter.

Za 10 ročné obdobie stredná hodnota úrokovej sadzby od 1 do 5 rokov predstavovala 4,3 % a stredná hodnota úrokovej sadzby s dohodnutou splatnosťou nad 5 rokov predstavovala 6,15%. 

 

Graf: Úrokové náklady a úrokové výnosy za obdobie rokov 2006 – 2017 

 

Celý článok

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software