VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

 

2 / 2018   

 

Analytický pohľad na problémy dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku

Praktické skúsenosti konsolidácie a formovania správy štátu v Habsburgskej monarchii od čias panovania Márie Terézie po vznik samostatnej ČSR

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Aktuálne otázky vývoja hypotekárneho bankovníctva na Slovensku

Komplexná historiografická analýza osobností dejín financií obdobia existencie Rakúsko - Uhorska

Finanční směrnice v Evropské unii

Derivátový trh EU - opatrenia na zníženie rizík 

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

RECENZE NEJNOVĚJŠÍ ČESKÉ PUBLIKACE O GLOBÁLNÍ EKONOMICE

Lubomír Civín: Jak porozumět globální ekonomice. 1. vyd. Praha: Olympia, 2018.

Stran 180. ISBN 978 - 80 - 7376 – 498 – 2.

 

Vladislav Pavlát

Otázky světové ekonomiky a jejího vývoje v ekonomických vědách patří mezi jedno z nejfrekventovanějších, avšak zároveň nejsložitějších témat. V zahraniční literatuře o světové ekonomice vychází každý rok tisíce knižních publikací, odborných monografií a článků ve vědeckých časopisech, popularizačních publikací a bezpočet novinářských článků.

V české literatuře posledních let existuje sice rovněž záplava nejrůznějších informací o vývoji světové ekonomiky, moderních vědeckých publikací však příliš mnoho u nás nemáme. Snad i proto, že český výzkum v této oblasti se - z různých důvodů, o nichž se zde nezmiňujeme (i když by bylo zajímavé je analyzovat) se nemůže pochlubit srovnatelnými výsledky jak co do počtu, tak co do kvality a objevnosti.

Tím spíše lze uvítat novou publikaci docenta Lubomíra Civína, CSc., (pracovník Katedry ekonomiky a financí Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.), která nese podtitul... 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software