VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Analysis of Loan Loads of Households in Slovakia

 

Ján VRAVEC

Abstrakt

Článok pojednáva o úverovej zaťaženosti domácností v podmienkach Slovenskej republiky. Dlhy slovenských domácností rýchlo rastú, dokonca rýchlejšie ako rastú príjmy a tento vývoj nie je možné považovať za veľmi pozitívny. Rast úverovej zaťaženosti obyvateľov zvyšuje citlivosť zadlžených domácností na potenciálny negatívny vývoj ekonomiky ako celku. Priemerná výška úspor a priemerná výška dlhov slovenských domácností sa prakticky vyrovnali. Mnohé slovenské domácnosti sa veľmi rýchlo môžu dostať do finančných problémov a úverovej pasce. Výsledkom príliš vysokého úverového zaťaženia obyvateľstva krajiny môže byť spomalenie rastu ekonomiky, až ekonomická stagnácia Slovenska.   

Kľúčové slová: Úverová zaťaženosť, dlhy domácností, úspory domácností.

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software