VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Analysis of profitability and capital adequacy in the Slovak banking sector

 Adriana NOVOTNÁ, Kristína KOČIŠOVÁ

 

Abstrakt

Regulácia bankových subjektov je nevyhnutnou súčasťou pri ovplyvňovaní bankového sektora. Hlavným motívom bankových regulačných orgánov je zavedenie opatrení, ktoré chránia veriteľov a zabraňujú bankovým rizikám. Väčšina opatrení, ktoré regulačný orgán vydáva, má dopad aj na hospodárenie komerčných bánk, čo sa následne môže prejaviť aj na ukazovateľoch ziskovosti. Cieľom príspevku je analyzovať vývoj ukazovateľov ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore.

Kľúčové slová: ziskovosť, kapitálová primeranosť, slovenský bankový sektor

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software