VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Using artificial intelligence to predict bank crises

 

Zuzana KOŠŤÁLOVÁ, Peter GERNÁT

 

Abstrakt

Umelá inteligencia v súčasnosti zaznamenáva veľký boom, ktorý je hlavne podmienený rastúcim množstvom dát, tzv. Big Data. Techniky umelej inteligencie si našli široké uplatnenie v rôznych oblastiach. Tento článok predstavuje techniky umelej inteligencie, ktoré boli využité pri tvorbe systémov včasného varovania pre bankové krízy. Výhodou algoritmov umelej  inteligencie je ich schopnosť pracovať s veľkým množstvom dát a zachytiť nelineárne vzťahy. Tieto schopnosti by mali reflektovať na dynamické a komplexné vzťahy vo finančnom systéme a prispieť tak k vylepšeniu modelov včasného varovania pre bankové krízy a spresniť ich out-of-sample prognózy.

Kľúčové slová 

Bankové krízy, umelá inteligencia, neparametrické metódy, systémy včasného varovania

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software