VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz  pre súčasnosť

Historiographical analysis of the personalities of the history of the national economy and their reference for the present - Part 1

  

Peter BALÁŽI.

Abstrakt

Cieľom príspevku je poukázať na to aký veľký vplyv mali Henry Ford, Tomáš Baťa a Elon Musk na formovanie podnikania a prístupu k ekonomike ako takej v období 20. až 21. storočia. Príspevok je rozdelený na dve nosné časti.  Prvá časť sa zaoberá charakteristikou postavenia a významom pôsobnosti  Henryho Forda, Tomáša Baťu a Elona Muska v dejinách národného hospodárstva. Nasledujúca časť je venovaná komparatívnej analýze Henryho Forda, Tomáša Baťa, Elona Muska a ich prínos do historiografie národného hospodárstva.

Kľúčové slová :

Henry Ford, Tomáš Baťa, Elon Musk, podnikanie, ekonomika, sociálna politika podniku, inovácie, technológie

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software