VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach.

Historical sketch of the development of municipal finances in selected historical periods.

 

Peter BALÁŽI

Abstrakt

Cieľom príspevku je podať historiografický náčrt vývoja miestnych financií vo vybraných historických obdobiach. Feudálna spoločensko - ekonomická formácia trvala najdlhšie, preto jej v článku venujeme najväčšiu pozornosť. Ako vzorové príklady rozpočtových príjmov sme si vybrali historické mesto Kremnica a obce v Spišskom regióne.

 

Kľúčové slová : feudalizmus, rozpočet, miestny rozpočet,príjmy, výdavky

 

Celý článok.

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software