VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Zadĺženosť obyvateľov Slovenska   a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie

The indebtedness of the population of Slovakia and the measures taken by the National Bank of Slovakia to alleviate it

 

Dana TKÁČOVÁ,  Božena CHOVANCOVÁ,  Zuzana KOŠŤÁLOVÁ

 

Abstrakt

            Článok sa zaoberá problematikou zadlženosti obyvateľov Slovenskej republiky a opatreniami NBS na jej zmiernenie.  Zadlženosť neustále rastie od roku 2002, pričom v porovnaní s krajinami V 4 dosahuje najvyššie hodnoty. Zadlženosť rastie z dôvodu rastu dôchodkov obyvateľstva, ktorý generuje predovšetkým ekonomický rast, rast HDP, rast zamestnanosti, pokles úrokových sadzieb na úvery, ktoré v súčasnosti dosahujú historické minimá, ale aj vhodné podmienky stanovené bankovým sektorom na poskytovanie úverov. NBS na predchádzanie možného vzniku nerovnováhy na finančnom trhu, z titulu vysokej zadlženosti obyvateľstva, prijíma celý rad opatrení na zmiernenie uvedených rizík, ktoré ochránia tak klientov, ako aj veriteľov pred možnou nerovnováhou. 

 

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software