VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

 Real time reporting – new trend in the area of Value Added Tax in member states of the European Union

 

Boris ŠTURC, Jana KOVÁČOVÁ

 

Abstrakt

Článok sa zaoberá dynamickými zmenami v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských krajinách Európskej únie. S cieľom minimalizovať medzeru DPH, priestor pre daňové podvody a zvýšiť efektívnosť daňových auditov sa vlády jednotlivých krajín rozhodli zaviesť tzv. reportovanie v reálnom čase. Daňové orgány tak získavajú prehľad o ekonomických transakciách firiem. Implementácia reportovania v reálnom čase sa v členských štátoch (ktoré sa rozhodli aplikovať reportovanie v reálnom čase) nachádza v rôznych fázach. 

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software