VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010


Contracts, leases and licenses within the system of national accounts ESA 2010

 

Zuzana STARÍČKOVÁ

 

Abstrakt

Zmluvy  predstavujú dohody o podmienkach, za ktorých sa zákazníkovi poskytujú výrobky, služby a aktíva. Lízingy, licencie a povolenia sú zmluvy, ktoré určujú klasifikáciu platieb a ekonomické vlastníctvo majetku. Niektoré z týchto zmlúv sú samostatným druhom nefinančného aktíva. V príspevku poukážeme na konkrétne zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010. Zaznamenávanie rôznych skupín komplexných zmlúv, lízingu, licencií a povolení a s tým súvisiacich základných tokov a zásob rozdelíme do siedmich hlavných častí. 

 

Celý článok.

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software