*

                                                     

                                                 VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Peter GERNÁT

Recenzia na prácu

ÁRENDÁŠ, P. - CHOVANCOVÁ, B. - GACHOVÁ, K. - PAVELKA, Ľ. 

Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív.

Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 366s. ISBN 978-80-7598-186-8.

 

Knižná publikácia s názvom Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív (2018), vydaná vydavateľstvom Wolters Kluwer, je zaujímavým doplnením ponuky odbornej ekonomickej literatúry na slovenskom knižnom trhu. Ako už samotný názov napovedá, kniha sa venuje problematike jednotlivých segmentov komoditných trhov a tiež trhom reálnych aktív. Treba uviesť, že na slovenskom trhu ide o ojedinelý počin, nakoľko veľmi výrazná väčšina publikácií zameraných na finančné trhy sa zameriava najmä na akciové, dlhopisové alebo peňažné trhy, komoditné trhy a trhy reálnych alebo takzvaných alternatívnych aktív sú často celkom opomínané, alebo riešené iba okrajovo. Za novovzniknutou publikáciou stojí tím odborníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jednotliví členovia autorského kolektívu majú bohaté skúsenosti s tematikou investovania a finančných trhov, o čom svedčia aj ich predchádzajúce knižné publikácie ako napríklad Kolektívne investovanie (2012), Finančné trhy: nástroje a transakcie (2014), Analýzy na akciových trhoch (2017), Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku (2017), The halloween effect on financial markets (2017), či články v prestížnych domácich a zahraničných vedeckých periodikách:  Expanzia tezaurácie zlata ako dôsledok straty dôvery vo svetové meny (2014), The Adaptive markets hypothesis and the BRIC share markets  (2015), Long term passive investment strategies as a part of pension systems (2015), The Halloween effect on the agricultural commodities markets (2017), Seasonal Patterns in Oil Prices and Their Implications for Investors (2018). Samotná kniha Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív voľne nadväzuje na publikáciu Komoditné trhy a reálne investície (2012), za ktorou stál autorský kolektív s veľmi podobným zložením.

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software