VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

 Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky (2)

Smart ecological development and digital economic transformation (2)

 

Magdaléna Červeňová

 

Abstrakt

V druhej časti nášho príspevku sa nebudeme zameriavať iba na problematiku transformácie ekonomiky na digitálnu, ale budeme skúmať vplyvy tejto transformácie na životné prostredie. Informačné a komunikačné technológie predstavujú kľúčové prvky pri vytváraní budúceho trvale udržateľného hospodárstva, ktoré je šetrné k životnému prostrediu nás všetkých.

Kľúčové slová

Digitalizácia hospodárstva, jednotný digitálny trh, digitalizácia a životné prostredie

Abstract

In the second part of our paper, we will not focus only on the issue of transforming the economy into a digital one, but we will examine the environmental impacts of this transformation. Information and comunication Technologies are key elements in creating a future sustainable and environmentally friendly economy for all of us.

Key word

The digitalization of the economy, the digital single market, digitalization and the environment

JEL Clasification

F 64, H 23, Q 56, Q 57

 

Celý článok 

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software