VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Peter BELIČKA

Recenzia publikácie

Tereza Košťálová

O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše.

 

 Vydal Český statistický úřad, 2019, 99 s., ISBN 978 -80-250-2908-4

 

Či si to uvedomujeme, alebo nie, často dochádza k zamieňaniu pojmov ako napríklad percento a percentuálny bod, podiel a pomer, odhad a predikcia; a taktiež dochádza ku vzniku nových ukazovateľov a naopak k zániku už existujúcich (pokiaľ sa vytratí ich vypovedacia schopnosť). V roku 2019 vydal Český štatistický úrad zo série článkov Statistika&My publikáciu v snahe šíriť  štatistickú osvetu medzi českou verejnosťou a v snahe pomôcť priblížiť tieto oblasti ľudského poznania širokej verejnosti. Kniha si kladie za cieľ zrozumiteľnou a odľahčenou formou vysvetliť pojmy, s ktorými sa stretávame v každodennom živote a sú veľmi dôležité pre pochopenie údajov o svete okolo nás. Autorka upriamuje pozornosť čitateľa na skutočnosť, že na všetky čísla je potrebné sa pozerať kriticky, a pokiaľ ich chceme používať, musíme vedieť, čo znamenajú.

Účelom tejto publikácie je poskytnúť širokej odbornej, ale aj laickej verejnosti detailnejší rozbor tajomstva sveta štatistiky, pochopiť k čomu štatistika slúži, pretože svet okolo nás sa mení a na túto skutočnosť reaguje aj štatistická prax – pretože napríklad vznikajú nové ukazovatele, ktoré popisujú javy, ktoré doposiaľ neexistovali.

Autorka Tereza Košťálová v publikácii prezentuje svoj pohľad na základnú štatistickú gramotnosť tak, že čitateľa veľmi pútavo vťahuje do sveta, kde každý deň okolo nás krúžia štatistické údaje, ale aj „obyčajné čísla“, ktoré sa za štatistiku schovávajú.

Obsahovo je táto 99 stranová už na prvý pohľad veľmi pútavá publikácia rozdelená do štyroch častí/celkov, a to: 01 – O Statistice bez čísel, 02 – Jak se vyhnout chybám, 03 – Co je dobré vědět o ukazetelích a 04 – Pro pokročilé; a je dotvorená komentárom autorky a Rejstříkom.

V prvej časti O Statistice sa dozvie čitateľ, že štatistika nie je evidencia, štatistika je o kompromisoch, a tiež nám autorka približuje aký je rozdiel medzi pojmami a ukazovateľmi. V tejto časti čitateľ pochopí prečo je dôležité sa pýtať na pôvod dát, a napokon je vysvetlené, čo znamená medzinárodné porovnávanie.

 

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software