VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

 The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Boris Fišera

 

Abstract

As central banks in advanced countries are currently considering launching a new wave of the unconventional monetary policies that were introduced in the aftermath of the Global Financial Crisis of 2008-2009 (GFC), an assessment of impacts of these policies has become major point of interest of numerous empirical studies. This paper aims to investigate the impacts of one such policy, which is often overlooked in academic literature – managed depreciation followed by the introduction of one-sided exchange rate commitment enforced by foreign currency interventions. This policy was introduced by the central banks of the Czech Republic and Switzerland. The accumulation of FX reserves arising due to managed depreciations has also led to fears about the associated balance sheet risks, as this policy may be very costly. Indeed, as a result of their large foreign currency holdings, both the Czech and Swiss National Banks at some points did post significant losses. Therefore, the aim of this paper is to estimate the overall costs of FX interventions of the Czech and Swiss National Banks. We find that for the Czech Republic the overall costs since 2011 were slightly less than 5 % of GDP, while for Switzerland the overall cumulative costs were significantly negative – indicating a profit for the Swiss central bank. Finally, we perform a simple empirical exercise to gauge, whether the costs associated with FX interventions affect negatively the central bank credibility and thus could possibly affect the transmission of monetary policy. Using the FMOLS estimator, our results seem to indicate that the costs of FX interventions did not adversely affect the credibility of the two central banks.

JEL code:

E50, E58, F31, G15

Key words:

managed depreciation, one-sided exchange rate commitment, costs of foreign exchange interventions, FMOLS estimator, central bank credibility

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software