VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

The quality of accounting information and its impact on the measurement of company performance

Silvia BASTYR

Abstrakt

Účtovný informačný systém je absolútnym nástrojom v rukách manažérov, ktorí sa snažia zostať v konkurenčnej výhode uprostred rýchleho technologického pokroku, zvýšeného povedomia a náročných požiadaviek zákazníkov a podnikateľov. Tento prehľad skúma vplyv účtovných informácií na finančnú výkonnosť firiem. Hlavným cieľom je prehodnotenie koncepčných a teoretických základov, ako aj literatúry týkajúcej sa účtovného informačného systému a finančnej výkonnosti firiem.

Kľúčové slová: Účtovný informačný systém, účtovné informácie, ukazovatele finančnej výkonnosti

Accounting information system is an absolute tool in the hands of managers who are trying to retain a competitive advantage amidst fast technological progress, increased awareness and demanding requirements of both customers and entrepreneurs. This overview examines the impact of accounting information on financial performances of companies. The main goal is to review the conceptual and theoretical bases as well as the literature related to accounting information systems and financial performances of companies.

Key words: Accounting information system, accounting information, financial performance of companies

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software