VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2020     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID- 19

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky 

The impact of innovation on economic growth

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku


 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

The impact of innovation on economic growth

JULIANA BÉREŠOVÁ

Abstract

Innovations are considered as an essential driver of economic progress that benefits customers, businesses, and the economy as a whole. They are crucial for value creation, employment, and have critical importance in sustaining long-run economic growth. The goal of this paper is to provide an overview of the different approaches and studies dealing with the impact of innovation on economic growth. We will also investigate the impact of innovation, measured by R&D expenditure, on economic growth in the EU27 during the period of 2008-2018.

JEL code: H50, O30, O31

Keywords: innovation, R&D expenditure, economic growth

 

 

Celý článok.

 

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software