VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2020     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID- 19

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky 

The impact of innovation on economic growth

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku


 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID-19

Liquidity management in euro area banking sector during COVID – 19

BARBORA STANOVÁ

 

Abstrakt:

 

Cieľom tohto príspevku je zamerať sa na opatrenia prijaté ECB v reakcii na vypuknutie pandémie COVID-19 a analyzovať dopady týchto opatrení na potreby riadenia likvidity v bankovom sektore eurozóny. V úvode príspevku sa zameriavame na identifikáciu kľúčových opatrení v boji proti dôsledkom krízy spôsobenej pandémiou. Druhá časť príspevku následne skúma vývoj jednodňových, hlavných refinančných a dlhodobých refinančných operácií v rôznych obdobiach a definuje do akej miery neefektívne fungovanie tohto tradičného modelu pôsobí ako brzda pre úverovanie reálnej ekonomiky.

Kľúčové slová: COVID-19, likvidita, menová politika

Abstract:

            The aim of the paper is to study the measures adopted by the ECB in light of the COVID-19 and analyze their impact on the liquidity management needs in euro area banking sector. In the first part of the paper, we identify the key measures taken in order to support the economy in the crisis period. The second part focus on the development of the marginal facility, main refinancing operations and longer-term refinancing operations and search for the definition of the extent to which the ineffectiveness of this traditional model presents an obstacle for loans provision to the real economy.

Key words: COVID-19, liquidity, monetary policy

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software