VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2020     

Riadenie likvidity v bankovom sektore eurozóny počas COVID- 19

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky 

The impact of innovation on economic growth

Ekonomické dopady migrácie v EÚ

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí

Ochrana vkladov ako jeden z pilierov bankovej únie a jeden z aspektov regulácie bankovníctva

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku


 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Niektoré odchýlky od racionality pri investovaní na finančných trhoch

CTIBOR PILCH

 

Abstrakt

Teorie behaviorálních financí hovoří o tom, že některé finanční otázky a jevy dokážeme lépe popsat a pochopit tehdy, když použijeme modely, ve kterých se subjekty nemusí zákonitě chovat racionálně. Podle této teorie existuje množství odchylek od racionality. Některé jsou popsány lépe, jiné méně. Některé jsou závislé na emocích, nazývají se emoční. Jiné, nezávislé na emocích, se nazývají kognitivní. Dvě z nich jsou analyzovány v předloženém příspěvku. Jde o odchylky Nelineární oceňování pravděpodobností a Averze vůči ztrátě a lítosti. Výsledky průzkumu na vzorku 1350 respondentů, který provedl autor příspěvku, dokumentují fakt, že dané odchylky existují navzdory vzdělání a věku.   

Kľúčové slová

kognitívne odchýlky, emočné odchýlky, nelineárne oceňovanie pravdepodobností, averzia voči strate a ľútosti

JEL

G21, G23 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software