VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

4 / 2020     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny

Risk tolerance and anchoring

Inovation as the Key Competitive advantag 

Analytický pohľad na ekonomické aspekty  pandémie COVID 19 v SR

Strategic Analysis of Regional Potential of Development

Open - Access Digital Learning Platforms for Clients in the Financial Markets Sector

Postcoid oživenie slovenskej ekonomiky

Analytický pohľad na vybrané druhy priamych daní

Analýza osobných bankrotov na Slovensku v ekonomických podmienkach pandémie COVID 19

Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky II.časť

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Odmeňovanie a systém odmeňovania zamestnancov verejnej správy SR  v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja krajiny


 Remuneration and remuneration system of public administration employees of the Slovak Republic in the context of socio-economic development of the country

 

 

Kornélia BELIČKOVÁ - Henrieta PÁNKOVÁ

 

 Abstract 

At present, the remuneration of employees on the basis of years worked and not on the basis of the actual performance of the employee is criticized. In our paper, we propose to set monetary limits for the award of remuneration, extraordinary and personal salary, unify remuneration (salary components) for selected groups into one comprehensive law, so that selected categories of employees are not favored, increase in salaries every year by 1% without 2, 3, 4-year intervals, to unify the introduction of a 40-year limit of professional experience for all categories of employees in place of 32 years of experience and to unify the legal regulation contained in Act no. 552/2003 Coll. and in Act no. 553/2003 Coll. into one piece of legislation.


Klasifikácia JEL: H50, H75, J21

Kľúčové slová: systém odmeňovania zamestnancov, verejná správa, verejná služba, štátna služba,

 

1. Úvod 

 

Najväčším zamestnávateľom Slovenskej republiky je sektor verejnej správy. Oblasť odmeňovania je často diskutovanou témou, často predmetom kolektívnych vyjednávaní, ale aj štrajkov zo strany zamestnancov. Týmto príspevkom chceme otvoriť diskusiu k systému odmeňovania v časti sektora verejnej správy, či štát (vláda) ako zamestnávateľ, ktorý pre svojich zamestnancov vytvára adekvátne a dostatočné podmienky pre plnenie ich pracovných povinností a zabezpečuje cieľ, ktorým je ochrana verejného záujmu – má v súčasnosti nastavený systém odmeňovania týchto svojich zamestnancov správne alebo nesprávne.

 

 

 Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software